BACnet ontmoet de publieke sector Aanbevelingen voor de planning van duurzame gebouwen

De kracht van BACnet als oplossing voor energie- efficiënte gebouwen en kostenbesparende saneringsprojecten neemt steeds meer toe. Ook het aantal Europese overheden dat BACnet aanbeveelt als uitgangspunt voor openbare aanbestedingen, stijgt verder. Biedt de open standaard ook mogelijkheden voor openbare gebouwen in Nederland?
 

Het potentieel voor BACnet-installaties in Nederland is enorm. BACnet kan de grenzen van de fabrikaatafhankelijke producten overwinnen. De open standaard is op weg om de taal te worden voor alle installaties op het gebied van gebouwentechniek, inclusief verwarming, ventilatie en airconditioning, veiligheid, toegangsveiligheid, verlichting en smart grids. Behalve toepassingen voor de publieke sector worden ook oplossingen voor kantooren industriële gebouwen gepresenteerd.
 

De BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) nodigt u van harte uit om deel te nemen aan dit unieke BACnet Forum in Nederland. Met de focus op de publieke sector zal in het kader van dit Forum in sterkere mate dan ooit een informatieve uitwisseling tussen planologen, ontwikkelaars, vertegenwoordigers van de publieke bouwsector, integratoren, facility managers, investoren en gebouweigenaren mogelijk worden gemaakt.
 

Tijdens het BACnet Forum komt u alles te weten over de nieuwste mogelijkheden van de BACnet-standaard, oplossingen op het gebied van energiemanagement en de resultaten van het wereldwijd geharmoniseerde test- en certificatiesysteem voor BACnet-apparaten. Aan de hand van referentieprojecten in Nederland zullen de voordelen van de open interoperabiliteit worden gepresenteerd.
 

Wij verheugen ons erop u te mogen begroeten in Amsterdam!
 


Volker Röhl
President

Gijs de Koning
Bestuurslid

Klaus Wächter
Penningmeester

Program committee